Πιστοποίηση με το EMAS για δύο κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Στις 22 Ιουλίου 2019 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πιστοποιήθηκε για δύο κτήριά του με το Κοινοτικό Συστήμα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο το οποίο πιστοποιείται με αυτό το σημαντικό εργαλείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και επιβεβαιώνει επίσημα την ιδιαίτερή του μέριμνα για τη Προστασία του Περιβάλλοντος. Η εξέλιξη αυτή καθιστά το Πανεπιστήμιο πρωτοπόρο στις ενέργειες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής και δίνει το ορθό παράδειγμα στη κοινωνία για τρόπους προστασίας των μελλοντικών γενεών και ταυτόχρονα του Περιβάλλοντος.
Η πιστοποίηση αυτή είναι το αποτέλεσμα μίας άψογης συνεργασίας του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας με τη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Το τελευταίο, έδωσε σημαντικό έναυσμα στη διαδικασία αυτή με τη διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος. Η εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε ως βάση και αναπτύχθηκε κατάλληλα από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Τμήμα, για δύο κτήρια του Πανεπιστημίου.
Μπορείτε να βρείτε τη Περιβαλλοντική Δήλωση του Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο: https://ift.tt/2M8CaTe
_______________________________________
@greenatcut
#greenatcut
#emas #emascertification @cyprusuniversitytechnology #cyprusuniversityoftechnology #cyunitech #ClimateKIC #climatechange #climateemergency #environmentalmanagement #environment