ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πράσινα Σημεία

Το green@cut μέσα στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου έχει δημιουργήσει δύο Πράσινα Σημεία για ανακύκλωση υλικών και αντικειμένων.

Τα Πράσινα Σημεία βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου όπου η Πανεπιστημιακή Κοινότητα θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί σε ειδικούς κάδους τα ανακυκλώσιμα υλικά της.  Τα δύο αυτά σημεία βρίσκονται στην είσοδο των Κοινών Αιθουσών Διδασκαλίας ‘Ανδρέας Θεμιστοκλέους’ και στην είσοδο του Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Υπάρχουν κάδοι για τα πιο κάτω υλικά:

  • Χαρτί (καφέ κάδος)
  • PMD (μπλε κάδος)
  • Μπαταρίες
  • Κινητά Τηλέφωνα
  • Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
  • Τόνερς
  • Ρούχα

Ενημερωτικά, στο κάδο για Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό μπορείτε να τοποθετείτε ΜΟΝΟ εξοπλισμό που ανήκει προσωπικά σε εσάς και ΌΧΙ του Πανεπιστημίου.

Σκοπός της δημιουργίας των σημείων αυτών είναι για την υποστήριξη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε θέματα ανακύκλωσης και επίσης προώθηση της περιβαλλοντικής κουλτούρας.

Πράσινο σημείο στην είσοδο του κτηρίου “Ανδρέας Θεμιστοκλέους”