ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ

Τριπλοί κάδοι ανακύκλωσης για PMD-Χαρτί-Σκουπίδια.

Στο άνοιγμα με μπλε χρώμα τοποθετούμε μόνο PMD (Plastic-Metal-Drink Cartons) δηλαδή πλαστικό, μέταλλο και χαρτόκουτα χυμών. Στο άνοιγμα με καφέ χρώμα τοποθετούμε μόνο χαρτί και χαρτόνι. Τέλος, στο άνοιγμα με πράσινο χρώμα τοποθετούμε τα υπόλοιπα σκουπίδια.

3πλος κάδος ανακύκλωσης 3πλος κάδος ανακύκλωσης

Μικροί κάδοι ανακύκλωσης

Κάδοι ανακύκλωσης για τους εξωτερικούς χώρους Διδασκαλίας και Κτηρίων. Οι συγκεκριμένοι κάδοι αποτελούνται από δύο ενσωματωμένους δακτυλίους που μπορούν να τοποθετηθούν ειδικά σακούλια ανακύκλωσης Χαρτιού και PMD. Οι τρεις πρώτοι κάδοι τοποθετήθηκαν στους εξωτερικούς χώρους των κοινών Χώρων Διδασκαλίας ‘Ανδρέας Θεμιστοκλέους’.

2πλος μικρός κάδος

Κάδος Ανακύκλωσης PMD 

Μπλε μεταλλικοί κάδοι για τοποθέτηση μόνο PMD (Plastic-Metal-Drink Cartons) δηλαδή πλαστικό, μέταλλο και χαρτόκουτα χυμών. Οι κάδοι αυτοί βρίσκονται σε όλες τις κουζίνες του Πανεπιστημίου.

Κάδος PMD

Κάδοι τοποθέτησης μπαταριών

Σε συνεργασία με την εταιρεία Α.Φ.Η.Σ Κύπρου Λτδ τοποθετήθηκαν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 8 κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών . Οι κάδοι αυτοί βρίσκονται στην είσοδο της αίθουσας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στην είσοδο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, στην είσοδο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής, στην Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, στην Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας, στη κεντρική είσοδο των αιθουσών διδασκαλίας Άνδρέας Θεμιστοκλέους’, στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και στο Κέντρο Γλωσσών.

Κάδος μπαταριών

Κάδοι Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Σε συνεργασία με την WEEE Electrocyclosis Κύπρου πραγματοποιείται περισυλλογή και διαχείριση του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Όλος ο μη χρησιμοποιήσιμος Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός του Πανεπιστημίου, μετά από εσωτερική διαδικασία που κατατάσσεται σαν μη χρησιμοποιήσιμος ή το κόστος επιδιόρθωσης είναι μεγαλύτερο από αγορά νέου εξοπλισμού, περισυλλέγεται από την συγκεκριμένη εταιρεία και προωθείται για ανακύκλωση. Επίσης, στα ‘Πράσινα Σημεία‘ του Πανεπιστημίου, υπάρχουν ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης για εξοπλισμό που δεν ανήκει στο Πανεπιστήμιο.

 

Μεταλλικοί κάδοι τοποθέτησης ανακυκλώσιμων υλικών

Έχουν τοποθετηθεί ειδικοί μεταλλικοί κάδοι των 1100 λίτρων για εξυπηρέτηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας για τοποθέτησης των ανακυκλώσιμων αντικειμένων. Υπάρχουν δύο ειδών κάδοι: με μπλε καπάκι και καφέ καπάκι. Οι κάδοι με το καφέ καπάκι είναι για τοποθέτηση χαρτιού και οι κάδοι με το μπλε καπάκι είναι για τοποθέτηση PMD, δηλαδή πλαστικό, μέταλλο και χαρτόκουτα χυμών Όλα τα ανακυκλώσιμα αντικείμενα του Πανεπιστημίου, χαρτί και PMD, τοποθετούνται στους ειδικούς αυτούς κάδους για να περισυλλέγονται 1-2 φορές την εβδομάδα από την εταιρεία GreenDot. Οι κάδοι βρίσκονται στο στενό δρομάκι-πεζοδρόμιο στα δεξιά του Δημαρχείου απέναντι από τη Πρυτανεία, στις Κοινές Αίθουσες Διδασκαλίας ‘Ανδρέας Θεμιστοκλέους‘, στα εργαστήρια και γραφεία του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, στα Γραφεία Τμήματος Νοσηλευτικής και στη Κεντρική Βιβλιοθήκη.

μεγάλοι κάδοι