Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Αυτό το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) αφορά το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) και καλύπτει τα πρότυπα ISO 14001/2015 και EMAS/2015. Πιο συγκεκριμένα αφορά το κτήριο ΄Παρέα΄ όπου στεγάζονται τα γραφεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (που άμεσα θα μετονομαστεί Τμήμα Χημικών Μηχανικών) και Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, που βρίσκεται στη γωνιά των οδών Ανεξαρτησίας και Αθηνών, και του κτηρίου Διοικητικών Υπηρεσιών (κτήριο ‘Λαϊκής’) όπου στεγάζονται τα Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών  (Διαχείρισης Περιουσίας, Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας και Εσωτερικού Ελεγκτή) που βρίσκεται στη γωνιά οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα.

Τι είναι αυτό το ΣΠΔ; Απλές διαδικασίες που έχουν σκοπό την τήρηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου στο πεδίο της δραστηριότητας των Τμημάτων και Υπηρεσιών, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου του Πανεπιστημίου. Διασφαλίζει την εφαρμογή της πολιτικής, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων προς όφελος του περιβάλλοντος και γενικότερα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Το ανανεωμένο του έτους 2022 εδώ.

Για σχόλια εδω.

Διαδικασίες όπου οι χρήστες ήδη κάνουν και βοηθουν στη σωστή εφαρμογή του ΣΠΔ:

Κατανάλωση Νερού

Σε περίπτωση που χρήστης του κτηρίου επισημάνει τυχόν διαρροή, άμεσα ενημερώνει τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας με αίτημα στη διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφής τεχνικών προβλημάτων του Πανεπιστημίου (ems services).

Μην αφήνετε το νερό να τρέχει άσκοπα και κλείνετε τις βρύσες όπου βλέπετε σπατάλη.

Κατανάλωση Ενέργειας

Σε περίπτωση που χρήστης του κτηρίου επισημάνει προβλήματα, άμεσα ενημερώνει τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας με αίτημα στη διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφής τεχνικών προβλημάτων του Πανεπιστημίου

Τρόποι εξοικονόμησης

 • Διατήρηση θερμοκρασίας στους 26ο κελσίου του κλιματιστικού το καλοκαίρι και 21-22ο κελσίου το χειμώνα.
 • Κλειστά παράθυρα και πόρτες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των κλιματιστικών.
 • Αερισμός χώρου νωρίς το πρωί για το καλοκαίρι και κατά το μεσημέρι το χειμώνα.
 • Κλείσιμο όλων των κλιματιστικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και φώτων με την αναχώρηση από την εργασία.
 • Διατηρούνται τα blinds και οι κουρτίνες κλειστές ή ανοικτές (ανάλογα με την θέση του ήλιου) για τον περιορισμό της χρήσης του κλιματισμού.
 • Χρήση της τεχνολογίας για αυτόματο κλείσιμο πηγών κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (πχ αισθητήρες, χρονοδιακόπτες κλπ)

Κατανάλωση χαρτιού

 • Να μην εκτυπώνει τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνει παρά μόνο σε ουσιαστικές περιπτώσεις.
 • Να τυπώνει και στις δύο πλευρές του χαρτιού.
 • Να επαναχρησιμοποιεί το χαρτί από την πίσω μεριά για σημειώσεις
 • Να εκτυπώνει μόνο ως τελικό έγγραφο στις δύο πλευρές

Ανακύκλωση Χαρτιού εκτύπωσης

Το απορριπτόμενο χαρτί τοποθετείται σε ειδικά χάρτινα κιβώτια που βρίσκονται σε όλα τα γραφεία ή στους τριπλούς κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στις εισόδους των κτηρίων

Πλαστικό-Τενεκεδάκια-Κουτιά χυμών (PMD)

Το απορριπτόμενο απόβλητο PMD τοποθετείται σε ειδικά χάρτινα κιβώτια που βρίσκονται στις κουζίνες των κτηρίων ή στους τριπλούς κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στις εισόδους των κτηρίων

Άδεια μελανοδοχεία

 • Με την αντικατάσταση του μελανοδοχείου, το άδειο τονερ τοποθετείται πίσω στο κουτί του καινούργιου.
 • Στη συνέχεια τοποθετείται σε σακούλι
 • Αποστέλνεται με εσωτερικό ταχυδρομείο στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 • Για τις καινούργιες φωτοτυπικές, το τόνερ το περισυλλέγει η ιδιωτική εταιρεία που έχει τη συμφωνία της σύμβασης.

Μπαταρίες

Στις εισόδους των κτηρίων αυτών του Πανεπιστημίου εγκαταστάθηκαν κάδοι απόρριψης ξηρών μπαταριών από αδειοδοτημένη εταιρεία περισυλλογής μπαταριών και οδηγούνται στην ανακύκλωση

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός είναι περιουσία του Πανεπιστημίου, ακολουθείται η Διαδικασία Διαγραφής Περιουσιακών Στοιχείων.

Σερβιέτες υγείας

Στα κτήρια του Πανεπιστημίου, υπάρχουν κάδοι απόρριψης χρησιμοποιημένων σερβιετών υγείας μέσα σε γυναικείες τουαλέτες.