ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αγορά εμπορικών οχημάτων φιλικών στο περιβάλλον

Μέσα στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ο Τομέας Ηλεκτρομηχανολογικών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας προχώρησε στην αγορά τριών εμπορικών οχημάτων με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τα οποία φορούν κυρίως τρόπο κατασκευής τους, τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και τα υλικά κατασκευής τους. Τα τρία αυτά οχήματα θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε θέματα συντήρησης και μεταφορών. Με τη συγκεκριμένη αγορά και σαν περιβαλλοντικά υπεύθυνος οργανισμός, το Πανεπιστήμιο βοηθά στη μείωση των ρύπων μέσα στη πόλη της Λεμεσού και την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδηση.

 

Τρόπος Κατασκευής

Το εργοστάσιο κατασκευής είναι πιστοποιημένο ISO 14001 το οποίο ακολουθεί τις πιο κάτω διαδικασίες στη λειτουργία του. Μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας, νερού και η παραγωγή αποβλήτων και εκπομπών ρύπων και ηχορύπανσης.

Το ISO 14001 είναι το Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Είναι το κύριο πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διαμόρφωση και συντήρηση ενός ΣΠΔ.

Επικεντρώνεται στον έλεγχο των περιβαλλοντικών πτυχών ή τον τρόπο που οι δραστηριότητές, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον π.χ. οι εκπομπές στον αέρα, στο έδαφος ή στο νερό, ο χειρισμός και διάθεση των απορριμμάτων και η κατανάλωση ενέργειας. Όπως όλα τα διεθνή πρότυπα έτσι και το ISO 14001 έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την Περιβαλλοντική Διαχείριση των επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

 

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα είναι τα γραμμάρια του CO2 που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από την εξάτμιση του οχήματος ανά χιλιόμετρο. Τα συγκεκριμένα εμπορικά οχήματα εκπέμπουν περίπου 130 g/Km CO2 ποσότητα ιδιαίτερα χαμηλή.

 

Υλικά Κατασκευής

Στη κατασκευή τους τα οχήματα αυτά περιλαμβάνουν υλικό το οποίο προέρχεται κατά τουλάχιστο 5% από ανακυκλωμένο υλικό. Επίσης, είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε το 95% της μάζας τους να μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί στο τέλος του κύκλου ζωής του οχήματος

106528_car_3 106514_car_2 106470_car_1