ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής συντονίζει τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου:

  • Δέχεται την Αλληλογραφία που αφορά τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
  • Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των Πράσινων/Περιβαλλοντικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
  • Προτείνει Περιβαλλοντικούς Όρους για ενσωμάτωση στις Τεχνικές Προδιαγραφές στη περίπτωση που δεν υπάρχουν.

Στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής προωθούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφορών του Πανεπιστημίου, πριν την εξέτασή τους από την Επιτροπή Προσφορών, για έλεγχο ή/και ενσωμάτωση Πράσινων/Περιβαλλοντικών όρων.