ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ανακύκλωση Υλικών

Το σύστημα διαχείρισης και περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών ξεκίνησε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις αρχές του 2010. Υπεύθυνο γραφείο για επίβλεψη και διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης στο Πανεπιστήμιο είναι το green@cut.Μεγάλη υποστήριξη στη διαχείριση και περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών έχει διαδραματίσει και η εταιρεία GreenDot. Η GreenDot ξεκίνησε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο στις αρχές του 2010 και από τότε υπάρχει άψογη συνεργασία στη περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών κάθε Παρασκευή βράδυ (μετά τις 8) και σε ορισμένες περιπτώσεις (οδός Ανεξαρτησίας) και Τρίτη βράδυ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ώρες και μέρες περισυλλογής μπορειτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της GreenDot.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που παράγει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι:

  • Χαρτί: χάρτινα κιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά και χαρτί γραφείου
  • PMD: Plastic-Metal-Drink cartons (Πλαστικό-Μέταλλο-Συσκευασίες ποτώνtetrapak)
  • Μπαταρίες
  • Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
  • Τονερ εκτυπωτών και φωτοτυπικών
  • Γυαλί