ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αιτήματα προς το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 

Έπαλήθευση

 

 

Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Τομέας Προγραμματισμού και Μελετών

Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www.cut.ac.cy/green

green@cut.ac.cy

sustainable.goals@cut.ac.cy

τηλ: +357 25 00 2258

φαξ: +357 25 00 2764

119619_facebook_gsign 119620_instagram_gsign 119618_linkedin_gsign 119621_twitter_gsignpinterest green g sign