ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΙΒΩΤΙΑ

Χάρτινα Κιβώτια

Χάρτινα Κιβώτια για τοποθέτηση Χαρτιού για Ανακύκλωση. Τα συγκεκριμένα κιβώτια τοποθετούνται στα γραφεία μας, στις αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια και χώρους που υπάρχουν φωτοτυπικές και εκτυπωτές.

Τα συγκεκριμένα κιβώτια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού και να μην πετάγονται μαζί με το χαρτί. Οι καθαρίστριες του κτηρίου έχουν οδηγίες για να περισυλλέγουν το χαρτί από τα κιβώτια και να το τοποθετούν σε ειδικές σακούλες ανακύκλωσης χαρτιού.

Χάρτινα Κιβώτια για ανακύκλωση χαρτιού