ΒΡΑΒΕΙΑ

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα τελευταία 5 χρόνια απονέμεται κάθε χρόνο έστω και ένα βραβείο. Αυτό αποδεικνύει ότι η προσπάθειά του για τη προστασία του περιβάλλοντος είναι συνεχής και κάθε χρόνο επιβραβεύεται.

2021

 • Cyprus Responsible Business Awards (2020): Νέο κτήριο Καλών Τεχνών
 • Impact Rankings 2021, 301-400 στο κόσμο, 1ο στη Κύπρο

2020

 • Impact Rankings 2020, 301-400 στο κόσμο, 1ο στη Κύπρο

2019

 • Environmental Management and Audit System (EMAS) Certification για δύο κτήρια: Γραφεία Τμήματος ΕΤΕΠ και ΓΕΒΕΤ (Παρέας) και Κτήριο Διοικητικών Υπηρεσιών (Λαϊκή
 • Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.).
 • Διαγωνισμός Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος:
  • 1ο Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Γενική Πολιτική Πράσινων Συμβάσεων,
  • Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Προϊόντα και Υπηρεσίες Καθαρισμού και
  • Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Φωτοτυπικό/Εκτυπωτικό χαρτί

2018

 • Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.).
 • 2ο Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσα στα πλαίσια του Διαγωνισμού Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

2017

Διαγωνισμός Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

 • Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Μηχανογραφικό Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης.
 • Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Εσωτερικό Φωτισμό.

2016

 • Τιμητική Διάκριση για την εφαρμογή Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (Γενική Πολιτική) μέσα στα πλαίσια του Διαγωνισμού Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
 • 2016 Environmental Awards – Πράσινες και Αειφορικές Δημόσιες Συμβάσεις.
 • 2016 Environmental Awards – Environmental Leadership.

2015

Τιμητική Διάκριση για την εφαρμογή Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στα Κλιματιστικά μέσα στα πλαίσια του Διαγωνισμού Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

2014:

Διαγωνισμός Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

 • 1ο Βραβείο αναθέτουσας αρχής/φορέα για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων μέσα στα πλαίσια του.
 • Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Κλιματιστικά.
 • Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Μηχανογραφικό Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης.