ΒΡΑΒΕΙΑ

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τα τελευταία 5 χρόνια απονέμεται κάθε χρόνο έστω και ένα βραβείο. Αυτό αποδεικνύει ότι η προσπάθειά του για τη προστασία του περιβάλλοντος είναι συνεχής και κάθε χρόνο επιβραβεύεται.

2014:

Διαγωνισμός Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

  • 1ο Βραβείο αναθέτουσας αρχής/φορέα για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων μέσα στα πλαίσια του.
  • Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Κλιματιστικά.
  • Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Μηχανογραφικό Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης.

2015

Τιμητική Διάκριση για την εφαρμογή Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στα Κλιματιστικά μέσα στα πλαίσια του Διαγωνισμού Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

2016

  • Τιμητική Διάκριση για την εφαρμογή Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (Γενική Πολιτική) μέσα στα πλαίσια του Διαγωνισμού Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
  • 2016 Environmental Awards – Πράσινες και Αειφορικές Δημόσιες Συμβάσεις.
  • 2016 Environmental Awards – Environmental Leadership.

2017

Διαγωνισμός Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

  • Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Μηχανογραφικό Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης.
  • Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για Εσωτερικό Φωτισμό.

2018

  • Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.).
  • 2ο Βραβείο Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων για εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσα στα πλαίσια του Διαγωνισμού Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.