ΣΧΕΤΙΚΑ

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας έχει σαν στόχο την ενσωμάτωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε κάθε λειτουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και την ανάπτυξή της στη γενικότερη κουλτούρα του. Ένας τρόπος αναγνώρισης του από τη Πανεπιστημιακή Κοινότητα, είναι η δυναμική προώθηση και η εδραίωσή της Πολιτικής και του Γραφείου με το λογότυπο (branding) ‘green@cut’:

Με έγκριση του συγκεκριμένου λογότυπου από το Άτυπο Πρυτανικό Συμβούλιο (75ηΣυνεδρία ΑΠΣ), φαίνεται καθαρά η υποστήριξη της Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Αναλυτικά το λογότυπο προσφέρει:

Αναγνώριση των υπηρεσιών

Το συγκεκριμένο λογότυπο αντικατοπτρίζει την Περιβαλλοντική Πολιτική του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής μέσο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας – ‘green@cut’.

Ταυτότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής θα έχει μία πιο φιλική προσέγγιση προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα αφού δεν θα είναι απλά ένα γραφείο για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, αλλά μια συλλογική προσπάθεια προώθησης με συγκεκριμένη ταυτότητα για την ανάπτυξη ενός τόσο σημαντικού θέματος. 

Ανάλυση ονόματος ‘green@cut

Το συγκεκριμένο λογότυπο αποτελείται από 3 κομμάτια: το ‘green’, ‘@’ και ‘cut

Green

Green’ είναι η ονομασία του πράσινου χρώματος στην αγγλική διάλεκτο όπου εκτός από αυτό, δηλώνεται και σαν περιβαλλοντικός όρος σε προϊόντα ή υπηρεσίες που σέβονται το περιβάλλον. Σε γενικότερη εικόνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν όρος της αειφόρου ανάπτυξης (sustainability). 

@

Δήλωση ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας ή και ύπαρξη (ή ενσωμάτωση) κάποιου θέματος μέσα σε άλλο. Ο ηλεκτρονικός τρόπος επικοινωνίας δηλώνει την εξοικονόμηση πόρων, προώθηση ανακύκλωσης και εξοικονόμηση ενέργειας. Με αυτό το τρόπο, δηλώνεται η σύνδεση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής με το όραμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για δημιουργία euniversity όπου αναφέρεται και στη Περιβαλλοντική Πολιτική.

cut

Το γνωστό ‘cut‘ που είναι το Cyprus University of Technology – Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Συνδυάζοντας όλα τα προηγούμενα, το ‘green@cut’ δηλώνει ότι υπάρχει περιβαλλοντική πολιτική και συνείδηση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης δηλώνει την σύνδεση της συγκεκριμένης πολιτικής (green) με το euniversity (@) και το Πανεπιστήμιο (cut).

Το λογότυπο ήταν και η βάση για δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής που είναι το ‘green@cut.ac.cy’ και η ιστοσελίδα του ‘www.cut.ac.cy/green’.  Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται ένας ενιαίος, επικοινωνιακός τρόπος προώθησης μηνυμάτων αφού το ‘green’ υπάρχει σε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και γνωστοποίησης του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής βασισμένο σε ένα αναγνωρίσιμο “Brand Name” προσδοκεί να προωθήσει δυναμικά στη Πανεπιστημιακή Κοινότητα την περιβαλλοντική πολιτική ενσωματώνοντας περιβαλλοντικούς όρους ευκολότερα και πιο κατανοητά.