ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου περισυλλέγονται και διαχειρίζονται όλα τα Επικίνδυνα Απόβλητα που παράγονται από τα εργαστήρια ή και από αλλού. Τα συγκεκριμένα απόβλητα δεν μπορούν να αφεθούν στο περιβάλλον λόγω της επικινδυνότητας τους και επίσης για την καταστροφή που μπορεί να προκαλέσουν. Για αυτό το λόγο, μέσα στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει συνεργασία με αδειοδοτημένη, από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εταιρεία για περισυλλογή και διαχείρισή των συγκεκριμένων αποβλήτων. Αυτά κατατάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

 

Βιολογικά Μολυσματικά απόβλητα (αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα) 

Πραγματοποιείται περισυλλογή όλων των βιολογικών/μολυσματικών αποβλήτων από τα ειδικά αυτά εργαστήρια του Πανεπιστημίου. Παραχωρήθηκαν ειδικά σακούλια και μπιτόνια για αποθήκευση του απόβλητου υλικού μέχρι την περισυλλογή και διαχείρισή τους από αδειοδοτημένη, από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εταιρεία. Τα συγκεκριμένα απόβλητα αφορούν γενικά ουρία, στερεά απόβλητα όπως νύχια και τρίχες, χρησιμοποιημένες γάζες, βελόνες, αίμα κτλ.

 

Απόβλητα Εκτυπωτών (Tonner)

Όλα τα απόβλητα εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανών (Tonners) του Πανεπιστημίου περισυλλέγονται και διαχειρίζονται από αδειοδοτημένη, από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εταιρεία.

 

Εργαστηριακά Απόβλητα

Από όλα τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου που εξάγονται χημικά, τοξικά ή άλλα σχετικά απόβλητα που είναι επικίνδυνα για τον περιβάλλον, πραγματοποιείται περισυλλογή και διαχείριση τους από αδειοδοτημένη, από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εταιρεία. Στα εργαστήρια, παραχωρήθηκαν ειδικά μπιτόνια για τοποθέτηση των αποβλήτων για καλύτερη αποθήκευση και μετέπειτα περισυλλογή και διαχείριση από την αδειοδοτημένη εταιρεία. Στη περισυλλογή των γεμάτων μπιτονιών παραχωρούνται νέα μπιτόνια.

 

Χρησιμοποιημένες Σερβιέτες Υγείας

Στις περισσότερες γυναικείες τουαλέτες του Πανεπιστημίου, υπάρχουν ειδικοί κάδοι απόρριψης σερβιετών υγείας όπου και περισυλλέγονται εβδομαδιαία από αδειοδοτημένη εταιρεία περισυλλογής επικίνδυνων αποβλήτων