Προώθηση χρήσης ποδηλάτου και χρήσης του για τις μετακινήσεις της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Αρχή, από τον Προϊστάμενο.
______________________________
@greenatcut #greenatcut @yiola_them @cut.student.life