ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Τι είναι Πράσινο Γραφείο;

Το Πράσινο Γραφείο αφορά περιβαλλοντικό πρόγραμμα του green@cut το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στον εργασιακό χώρο. Με συλλογικό ενδιαφέρον και μικρή προσπάθεια από όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα μπορούμε να μετατρέψουμε τα γραφείο μας σε μικρές οικολογικές εστίες και να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Green Office Official

Τι είναι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίων ;

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίων είναι η συγκέντρωση κάθε είδους ουσίας (CO2, CO, NO2 κτλ.) η οποία απορροφάται και εκπέμπει ακτινοβολία ή άλλες μορφές ενέργειας σε ποσότητα ή διάρκεια που να προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζωντανών οργανισμών και γενικότερα να διαταράσσει την οικολογική ισορροπία. Καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια και νερό, και ανακυκλώνοντας υλικά μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα.

Αίτηση για Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα «Πράσινο Γραφείο», δίνει την ευκαιρία σε όποιο γραφείο επιθυμεί να πιστοποιηθεί από το green@cut ως «Πράσινο Γραφείο». Τα ενδιαφερόμενα γραφεία μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του green@cut η οποία θα προωθείται για έλεγχο μετά την αποστολή. Η αίτηση αυτή περιέχει βιώσιμες πρακτικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στις καθημερινές δραστηριότητες κερδίζοντας μονάδες ανάλογα με τον αριθμό √.

Με την υποβολή της αίτησης, θα στέλνεται αναλυτικό δελτίο προς το αιτούμενο γραφείο με τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την επίτευξη του «Πράσινου Γραφείου». Για την τελική πιστοποίηση του γραφειακού χώρου, θα πραγματοποιηθούν δύο με τρεις τυχαίες επισκέψεις μέσα σε περίπου 1 μήνα από την ημερομηνία της αίτησης. Φυσικά, το green@cut θα έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται κάθε γραφείο ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.

Σε περίπτωση που το αιτούμενο γραφείο δεν συμπληρώνει τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων για να πιστοποιηθεί τότε το green@cut θα προτείνει τις ελάχιστες πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούνται. Η πιστοποίηση θα είναι έγκυρη για 2 χρόνια  οπότε θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση. Όλα τα γραφεία τα οποία θα τύχουν της πιστοποίησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.cut.ac.cy/green και θα λάβουν πιστοποιητικό.

Στόχος του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι η σταδιακή κατηγοριοποίηση αυτής της πιστοποίησης. Σε πρώτο στάδιο η πιστοποίηση θα είναι απλή και θα αφορά το Στάδιο 1.

Ορισμός Γραφείου: Γραφείο μπορεί να θεωρηθεί ένας χώρος στον οποίο να ενασχολούνται ένα ή περισσότερα άτομα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ο όροφος ενός κτηρίου, το γραφείο ενός συναδέλφου ή και το γραφείο δύο, τριών συναδέλφων μαζί.