Τι νομίζετε ότι θα πρέπει να περιέχει ο συγκεκριμένος κάδος ανακύκλωσης;
_________________________________
#greenatcut @greenatcut #cyunitech @cyunitech @cyprusuniversitytechnology #recycling #recycle #cyta @cytamobile_vodafone