Ανανέωση της Δήλωσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μετά από έγκριση της 41ης συνεδρίας της ΕΔΠΑΣ.

Η Πολιτική βρίσκεται αναρτημένη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής: http://ift.tt/2jw1ZzI
_________________________________
#greenatcut @greenatcut
#cyunitech @cyprusuniversitytechnology #environmentalpolicy #environment #policy