ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Προώθηση Βιολογικών Προϊόντων μέσα στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου ORGANIKO LIFE+.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, γίνεται μία συλλογική προσπάθεια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από την ομάδα του ORGANIKO LIFE+ και του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής για προώθηση και χρήση βιολογικών προϊόντων στο Πανεπιστήμιο. Αναμένονται σύντομα κάποια αποτελέσματα.

Το έργο ORGANIKO LIFE+ συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχει ως στόχο να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της βιολογικής γεωργίας και προϊόντων έναντι αυτών της συμβατικής με τη χρήση των πιο κάτω δεικτών:

  • Αποτελεσματικότητα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής
  • Αγρονομική και περιβαλλοντική ποιότητα
  • Μειωμένη έκθεση παιδιών σε φυτοφάρμακα λόγω κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων
  • Προώθηση της υγιεινής διατροφής για την καλύτερη υγεία των παιδιών

Το διακρατικό ερευνητικό έργο ORGANIKO LIFE+ μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE και έχει διάρκεια 4 χρόνων.

Πληροφορίες: http://organikolife.com/el/