ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο, ως ευαίσθητος οργανισμός για το περιβάλλον, τη κοινωνία και την υγεία, συνεχίζει την εφαρμογή καλών και βιώσιμων πρακτικών, σύμφωνα πάντοτε με το στρατηγικό προγραμματισμό ανάπτυξης. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας μαζί με το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι ο τρόπος παροχής πόσιμου νερού στο προσωπικό του Πανεπιστημίου έχει αλλάξει. Οι συσκευές  παροχής πόσιμου νερού με την πλαστική μπουκάλα αντικαθίστανται με συστήματα φίλτρων που συνδέονται απευθείας με την παροχή πόσιμου νερού του κτηρίου.

Τα οφέλη της μείωσης της χρήσης των πλαστικών μπουκαλιών, εκτός των άλλων, είναι η μείωση στη παραγωγή και απόρριψη ή ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών και η μείωση μεταφοράς πόσιμου νερού σε πλαστικά μπουκάλια που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των ρύπων από τις κινήσεις των οχημάτων για αντικατάσταση των μπουκαλιών.

Ο νέος τρόπος συνάδει και με τέσσερις από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών τους οποίους το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε:

  • ΣΒΑ 3: Καλή Υγειά και Ευημερία
  • ΣΒΑ 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση
  • ΣΒΑ 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή και
  • ΣΒΑ 13: Δράση για το Κλίμα.