ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 17 ΣΒΑ ΤΩΝ Η.Ε.

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα 301-400 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική επίδραση

Σύμφωνα με τη νέα διεθνή κατάταξη των Times Higher Education
Impact University Rankings 2021

Σημαντική διάκριση και διεθνής αναγνώριση αποτελεί η συμπερίληψη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) για δεύτερη συνεχή χρονιά, στις θέσεις 301-400, στη νέα παγκόσμια κατάταξη «Times Higher Education (THE) Impact University Rankings 2021».

Η συγκεκριμένη κατάταξη αποτελεί τη μοναδική, παγκοσμίως, η οποία αξιολογεί τις επιδόσεις των Πανεπιστημίων σε σχέση με τους δεκαεπτά (17) Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs- Sustainable Development Goals) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή αποτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης των Πανεπιστημίων με βάση τους εν λόγω στόχους, αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο που έχουν τα Πανεπιστήμια στον σύγχρονο κόσμο. Οι 17 στόχοι για τη βιώσιμη/ αειφόρο ανάπτυξη (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Καλή υγεία και ευεξία, Ποιοτική εκπαίδευση, Ισότητα των φύλων, Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, Βιομηχανία, Καινοτομία και υποδομές, Μείωση των ανισοτήτων, Αειφόρες πόλεις και κοινότητες, Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, Δράση για το κλίμα, Σύμπραξη και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, κτλ.

Η κατάταξη «THE Impact University Rankings» δημοσιεύεται για τρίτη χρονιά  και η φετινή έκδοση περιλαμβάνει 1.115 πανεπιστήμια, σε σύγκριση με  766 πέρσι, από συνολικά 94 χώρες. Η σημαντική αύξηση του αριθμού των Πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή λίστα, περίπου 46%, σε σχέση με την κατάταξη του 2020, καταδεικνύει και αντανακλά την αυξανόμενη σημασία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους ενότητες της αξιολόγησης, αξίζει να σημειωθεί πως το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται σταθερά για δεύτερη συνεχή χρονιά μεταξύ των καλύτερων 101-200 πανεπιστημίων του κόσμου σε δύο βασικούς τομείς: «SDG 3- Καλή Υγεία και Ευημερία» και «SDG 12- Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή». Το ίδιο υψηλές θέσεις (101-200) καταλαμβάνει στις κατηγορίες «SDG 1- Μηδενική φτώχια» και «SDG 7- Φτηνή και καθαρή ενέργεια». Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις αντικατοπτρίζουν τη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών και δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της πανεπιστημιακής ζωής και της ευρύτερης κοινωνίας, με γνώμονα την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Σε σχέση με τον Στόχο 3, η Σχολή Επιστημών Υγείας με ολιστική προσέγγιση εμπλέκεται σε όλα τα επίπεδα του Πανεπιστήμιου και του Κράτους για βελτίωση της καλής υγείας και ευημερίας της κοινωνίας μας. Σε ό,τι αφορά τον Στόχο 7, το ΤΕΠΑΚ επενδύει έμπρακτα σε πολιτικές και ενέργειες χαμηλών ρύπων, ενώ, μέσω ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων, προωθεί την πράσινη επιχειρηματικότητα και καλές πρακτικές χαμηλών ρύπων στην κοινωνία. Η διάκριση στον Στόχο 12 επιτυγχάνεται μέσω της αειφόρου διαχείρισης όλων των αποβλήτων, προμηθειών και συνεργασιών, θέματα για τα οποία το Πανεπιστήμιο είναι πολύ ευαίσθητο, αφού αυτά αποτελούν επένδυση του ανθρώπου προς το περιβάλλον. Σε σχέση με τον Στόχο 1, το ΤΕΠΑΚ εκφράζει έμπρακτα την ευαισθησία του προς τον άνθρωπο, παρέχοντας σε Κύπριους και ξένους φοιτητές από χαμηλά οικονομικά και κοινωνικά στρώματα, ευκαιρίες εκπαίδευσης και μάθησης, δίνοντας τους στήριξη, στέγαση, σίτιση και εργαλεία για επαγγελματική ανάπτυξη.

Ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, σε δήλωσή του, σημειώνει τα εξής: «Η συμπερίληψη του ΤΕΠΑΚ στα THE Impact Rankings για 2η συνεχή χρονιά στις θέσεις 301-400, αποτελεί αξιοσημείωτη διάκριση καθώς κατατάσσει το ίδρυμά μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, πρωτοπόρο, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας, όχι μόνο στην ανάπτυξη δράσεων που προωθούν και υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης, αλλά και την έμπρακτη ενσωμάτωσή τους στις εσωτερικές μας πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες. Η διεθνής αυτή επιτυχία του Πανεπιστημίου μας δίδει ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια γιατί επιβεβαιώνει και επιβραβεύει τις προσπάθειές μας να καθιερωθεί το Πανεπιστήμιο ως ένα ευαίσθητο Πανεπιστήμιο που επενδύει στον άνθρωπο, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, συνιστά αναγνώριση της συνεισφοράς του ΤΕΠΑΚ τόσο στην ευρύτερη κοινωνία όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Στην συνέχεια, ο Πρύτανης αναφέρει πως «η συγκεκριμένη επιτυχία του  Πανεπιστημίου ανήκει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής του κοινότητας- φοιτητές, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό- για τη συνεισφορά, την αφοσίωση, το υψηλό αίσθημα ευθύνης και τη σκληρή δουλειά τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στην ομάδα που υιοθετώντας τον στρατηγικό στόχο  για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εργάστηκε σκληρά για την ετοιμασία των στοιχείων για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου στην εν λόγω κατάταξη, πίστεψε στο όραμά μας και το έκανε πράξη.»

Το ΤΕΠΑΚ, ως πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο σε θέματα αειφορίας, είναι μέλος σε αρκετά σημαντικά διεθνή και τοπικά δίκτυα και κοινότητες τα οποία έχουν ως κύριο σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, συμμετέχει ως πλήρες μέλος στον σημαντικό διεθνή οργανισμό για την προώθηση της αειφορίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education  (AASHE).   Επίσης, αποτελεί μέλος του International Sustainable Campus Network (ISCN), η αποστολή του οποίου είναι να παρέχει ένα διεθνές φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφορίων και την επίτευξη βιώσιμης λειτουργίας των Πανεπιστημιουπόλεων, ενσωματώνοντας την αειφορία στην έρευνα και τη διδασκαλία. Παράλληλα, το ΤΕΠΑΚ είναι ο Συντονιστής του κόμβου κλιματικής καινοτομίας στην Κύπρο (ΕΙΤ Climate-KIC Hub Cyprus), μετά την επιτυχή ένταξη της Κύπρου στο ΕΙΤ Climate-KIC, που αποτελεί την κύρια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης μέσω δράσεων συστημικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ακόμη, το ΤΕΠΑΚ είναι μέλος στο δίκτυο CSR Cyprus, το σημαντικότερο επαγγελματικό δίκτυο στην Κύπρο για ενίσχυση της Εταιρικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας και μέλος στο Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Cyprus, δίκτυο που είναι αφιερωμένο στην παροχή επιστημονικών λύσεων για την υλοποίηση των 17 ΣΒΑ σε όλη την Κύπρο.

Το ΤΕΠΑΚ συγχαίρει όλα τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν και διακρίνονται στην εν λόγω παγκόσμια κατάταξη αφού εξ ορισμού, αποτελεί ευθύνη των πανεπιστημίων να λειτουργούν ως φορείς αλλαγής και κινητήρια δύναμη της βιώσιμης κοινωνικής καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διεθνή κατάταξη των Times Higher Education Impact University Rankings 2021 μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Ανακίνωση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου: https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=440860