ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Μέσα στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Smart Urban Isle (http://www.cyi.ac.cy/index.php/sui-overview.html) δίνεται η ευχέρεια παρακολούθησης καιρικών δεδομένων στη περιοχή του κτηρίου Διοικητικών Υπηρεσιών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (γωνιά οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα στη Λεμεσό) μετά από εγκατάσταση μετεωρολογικού συστήματος στην οροφή του κτηρίου.

Σημείωση: Η θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (Inside Temp) δεν αντικατοπτρίζει τη πραγματική θερμοκρασία αφου το σύστημα καταγραφής είναι τοποθετημένο στο δωμάτιο εξυπηρετητή (server room) για τεχνικούς λόγους.