Ενεργός συμμετοχή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο παγκόσμιο συνέδριο του International Sustainable Campus Network στη Σουηδία με εκπρόσωπο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Δημήτρη Τσάλτα, βασικό μέλος της ομάδας Αειφορικής Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. Τίτλος του συνεδρίου: ISCN 2018 Sustainable Development: Acting with purpose. Το Πανεπιστήμιο είναι μέλος στον οργανισμό ISCN από το 2012 και μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή από το 2018 με εκπρόσωπο το Δρ Τσάλτα.
______________________________
#greenatcut @greenatcut #cyprusuniversityoftechnology #cyunitech @cyprusuniversitytechnology @tsaltasd #iscn2018 #iscn #sustainability