ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα γραφεία του Πανεπιστημίου που έχουν πιστοποιηθεί από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής σαν Πράσινο Γραφείο.

Μπορείτε και εσείς να αιτηθείτε σε αυτό το σύνδεσμο: Αίτηση για Πράσινο Γραφείο.

Κέντρο Γλωσσών

Γραφεία Κέντρου Γλωσσών

 

 

 

Γραφεία Βιβλιοθήκης

Γραφεία Βιβλιοθήκης

ΕΤΕΠ

Γραφεία Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

 

 

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη