ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχει μεγάλος αριθμός προγραμμάτων που συσχετίζονται άμεσα με την Αειφορία αλλά επίσης σε όλα Τμήματα συμπεριλαμβάνονται μαθήματα που ασχολούνται με την Αειφορία δηλώνοντας ξεκάθαρα το ρόλο του Πανεπιστημίου για προστασία του Περιβάλλοντος από όλες τις πτυχές. Πιο κάτω φαίνονται τα τρία βασικα Τμήματα που συσχετίζονται άμεσα με την Αειφορία:

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII):

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII, ή το Ινστιτούτο) ιδρύθηκε το 2004 και λειτουργεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2009 με βάση σχετική συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης, του ΤΕΠΑΚ, και του Harvard T.H. Chan School of Public Health. Το Ινστιτούτο πλέον πορεύεται αυτόνομα χτίζοντας πάνω στη τεχνογνωσία και εμπειρία που αποκτήθηκε από τη 10-ετή και πλέον συμφωνία με το Harvard T.H. Chan School of Public Health, η οποία έχει φτάσει στο τέλος της.

Από την ίδρυσή του το 2004, το Ινστιτούτο ήταν το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα στην Κύπρο που ασχολήθηκε αποκλειστικά με θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας και πλέον επιδεικνύει τη >10‐ετή παρουσία του στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά δρώμενα της Κύπρου, μέσω της προσφοράς επιτυχημένων μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, τη διενέργεια πληθυσμιακών μελετών, αλλά και την εκτεταμένη επιστημονική συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και άλλους φορείς.

Οριζόντιες πιέσεις για τη δημόσια υγεία, όπως π.χ. οι διάφορες εκφάνσεις της κλιματικής αλλαγής, η μετανάστευση, η αύξηση πληθυσμού στις πόλεις και η γήρανση πληθυσμού, προϋποθέτουν συστηματική αξιολόγηση τυχόν επιδράσεων των εν λόγω πιέσεων στη δημόσια υγεία, κάτι το οποίο αναδεικνύεται και από την ανάλογη προσοχή που τυγχάνουν τα πιο πάνω θέματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα ερευνητικά προγράμματα αφορούν:

  • Την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης.
  • Την εφαρμογή συστηματικών μεθόδων υψηλής απόδοσης για την εξεύρεση της αιτίας της νόσου.
  • Επιδημιολογικές μελέτες για την αξιολόγηση του ανθρώπινης έκθεσης σε διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία τόσο στον τομέα του περιβάλλοντος όσο και στον ευρύτερο τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας, λόγω του κρίσιμου ρόλου τους για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος προσφέρει δύο διακριτά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: (α) Στην Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος (το πρόγραμμα προσφέρθηκε για τελευταία φορά σε νέους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2017), και (β) στην Χημική Μηχανική (από το Σεπτέμβριο του 2018).

Το πρόγραμμα σπουδών, μοναδικό του είδους που προσφέρεται σε κυπριακό πανεπιστήμιο, δομείται έτσι ώστε τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος να παρέχουν εκπαίδευση σε συμπληρωματικά αντικείμενα του τομέα της περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας. Οι θεωρητικές διαλέξεις συμπληρώνονται με πρακτική εκπαίδευση σε εργαστήρια. Ειδικά στο τελευταίο έτος σπουδών, οι φοιτητές συμμετέχουν σε ποικίλα εργαστηριακά μαθήματα ενώ ταυτόχρονα εκπονούν και την πτυχιακή τους εργασία σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Το πτυχίο Χημικού Μηχανικού  προσφέρει ένα γενικό  πυρήνα γνώσης από τον οποίο ο μηχανικός μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς γενικούς και ειδικευμένους τομείς όπως η μηχανική των ρευστών, μεταφορά θερμότητας και μάζας, βιοτεχνολογία, τεχνολογίες ανόρυξης και ανάπτυξης πετροχημικών και υδρογονανθράκων, και σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων υλικών και προϊόντων. Παράλληλα κλασικές επιστήμες όπως η βιολογία, η φυσική, η χημεία και τα μαθηματικά είναι η βάση εφαρμογών που περιλαμβάνονται στον τομέα της χημικής μηχανικής.  Οι Χημικοί Μηχανικοί είναι από τους πιο κατάλληλα εφοδιασμένους για να αντιμετωπίσουν τα τεχνολογικά προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Τέτοια είναι οι πηγές ενέργειας και η καλύτερη αξιοποίηση τους, η παροχή τροφής και νερού, η ρύπανση του περιβάλλοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως επίσης και θέματα σχετιζόμενα με την φαρμακευτική βιομηχανία τη βιοτεχνολογία και την υγεία γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και με στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα του τόπου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ίδρυσε το πρώτο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην Κύπρο. Το Τμήμα προσφέρει πανεπιστημιακό πτυχίο γεωπονικών επιστημών με δυνατότητα εξειδίκευσης σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής
  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
  • Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας

Το Τμήμα προετοιμάζει τους φοιτητές του για επαγγελματική σταδιοδρομία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, ανάλογα με την ειδικότητά τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στα διάφορα τμήματα και υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τμήμα Αναδασμού κ.α.), στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης, στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, στον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, στο Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων, στο Κεντρικό Χημείο του Κράτους, στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας κ.α. Στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή διευθυντικά στελέχη σε αγροκτήματα, θερμοκηπιακές φυτωριακές ή γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής κήπων, εταιρείες γεωργικών συμβούλων, φυτοπροστασίας, σποροπαραγωγής, μονάδες μεταποίησης, οινοβιομηχανίες / οινοποιεία, βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων, ως επιθεωρητές/σύμβουλοι/εκπαιδευτές σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων κ.α. Θα μπορούν επίσης να εργοδοτηθούν σε κατάλληλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικές Διευθύνσεις Γεωργίας/Αγροτικής Ανάπτυξης, Έρευνας κ.α.), όπως και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και να σταδιοδρομήσουν ως ερευνητές ή ακαδημαϊκοί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος.