[Ακολουθεί η πρόσκληση στα αγγλικά πιο κάτω] Αν είστε νέοι που ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον και θέλετε να ευαισθητοποιήσετε και άλλους για να ενωθούν μαζί σας για να κτίσετε μια βιώσιμη ειρηνική Κύπρο, τότε σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στη πρωτοβουλία την ΟΥΝΦΙΚΥΠ «Youth Champion-Περιβάλλον και Ειρήνη». Ως Youth Champion της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για το Περιβάλλον και την Ειρήνη, θα μάθετε πως να αντιμετωπίζετε σημαντικά θέματα όπως τη κλιματική αλλαγή και τη καταστροφή του περιβάλλοντος. Θα μάθετε περισσότερα για τις προκλήσεις που θα προκαλούν τα θέματα αυτά στις επόμενες γενιές στο νησί και στην ειρήνη, γενικά. Θα λάβετε μέρος σε εκπαιδεύσεις από σημαντικούς κυπριακούς και ξένους περιβαλλοντικούς οργανισμούς και οργανωμένα σύνολα μαζί με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα σας δοθεί η ευκαιρία να σχεδιάσετε και να οργανώσετε σχέδια δράσης που θα προωθούν τη περιβαλλοντική επίγνωση σε θέματα που περιλαμβάνουν τη προστασία του περιβάλλοντος στη πράσινη γραμμή καθώς και τις παγκόσμιες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Για συμμετοχή θα πρέπει να υποβάλετε μια επιστολή 500 λέξεων, περιγράφοντας τους λόγους για τους οποίους σας ενδιαφέρει και πως ταιριάζετε με αυτή την πρωτοβουλία. Η επιστολή πρέπει να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 7/6/2020 στο: unficyp-youthchampions@un.org Αυτή είναι μια πρωτοβουλία UN75 με την ευγενική χορηγία του Stelios Foundation. Για περισσότερες πληροφορίες http://green.cut.ac.cy/ _____________________________________________________ If you are a young person who cares about environmental issues and you want to motivate others to join you in helping to build sustainable peace across Cyprus, then we invite you to apply now for the ‘UNFICYP Youth Champions – Environment & Peace’ initiative. As an UNFICYP Youth Champion – Environment and Peace, you will learn about tackling key issues such as climate change and environmental degradation. You will find out more about the challenges that these issues pose to future generations across this island and to peace, overall. You will participate in trainings organized by prominent Cypriot and internationally recognized environmental groups/organizations, together with UNFICYP. You will be empowered to design and deliver campaigns promoting environmental awareness on topics ranging from preserving the environment in the buffer zone to global climate change. Submit a letter of maximum 500 words, describing why you are interested and how you match the profile. The letter should be emailed no later than 7 June 2020 to: unficyp-youthchampions@un.org This is a UN75 initiative, with the generous support of the Stelios Foundation. More details here: http://green.cut.ac.cy/


from green@cut https://ift.tt/2BxFxz9
via IFTTT