Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση πώλησης Βιολογικών Προϊόντων. Ευχαριστούμε όσους υποστήριξαν τη προσπάθεια αυτή. Μαζί σας σύντομα και πάλι.
_________________________________
#greenatcut @greenatcut @cyprusuniversitytechnology #cyprusuniversityoftechnology #organiko